Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!

Ézsaiás 55:6