Jézus mondja: Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.

János 12,46