Jézus mondja: Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.

János 12,46

Baptista Egyház 1% adó

Támogassa adójának 1% + 1%-ával a Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány tevékenységét, programjait!

Az egyház technikai száma: 0286

A szeretetszolgálat adószáma: 18485529-1-07

A Magyarországi Baptista Egyház a negyedik legjelentősebb egyházként több mint 350 településén jelen van: szociális, közoktatási, felsőoktatási intézményeket tart fenn; aktív szerepet vállal a helyi közösségek építésében hitéleti és kulturális programokkal, együttműködve más egyházakkal, a helyi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel.

1szazalek.jpg

A Baptista Szeretetszolgálat Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete. Szociális intézményein és programjain keresztül naponta mintegy 16 000 rászoruló ellátásáról gondoskodik, több mint 30 oktatási intézmény fenntartójaként 16 000 magyar gyermek oktatásához és képzéséhez biztosítja a legmagasabb szintű szakmai, tárgyi és lelki feltételeket.

Hogyan rendelkezzünk?

  • A rendelkező nyilatkozatok benyújtási határideje minden adómegállapítási mód esetén május 21-e.
  • A magánszemély a rendelkező nyilatkozato(ka)t papír alapon lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán, elektronikus űrlapként, elektronikus úton is eljuttathatja az adóhatóságnak, ha nem küldte volna el az adóbevallásával együtt.
  • A borítékos rendszer mellett a személyi jövedelemadó bevallásával (adónyilatkozatával, egyszerűsített bevallásával) együtt a nyomtatványgarnitúra részét képező íven is lehet nyilatkozni (külön-külön nyilatkozat van a két különböző 1%-nak), elektronikus vagy papír alapon, postai úton történő benyújtással.
  • Amennyiben a munkáltató vállalja a munkáltatói adómegállapítást, a munkavállaló az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve legkésőbb május 10-ig eljuttathatja a munkáltatóhoz.
  • A rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, illetve az egyházak esetén a technikai számot kell feltüntetni.
  • Egyház részére akkor is rendelkezhetünk, ha az adónk 0 forint (diákok, nyugdíjasok stb.). Ennek azért van értelme, mert az 1%-ot kiegészítő állami támogatás elosztásánál az egyes egyházak az 1%-ról rendelkezők arányában részesülnek.

Forrás: http://www.baptist.hu/hu/1-szazalek