AZÉ A DICSŐSÉG AZ EGYHÁZBAN Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké!

Efézus 3, 21

2014. évi imaház fejlesztés az EMET támogatásával

Közösségünk

2014. évi fejlesztésének

 támogatója az Emberi

Erőforrások Minisztériuma

Egyházi, Nemzetiségi

és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős

Államtitkársága.

Előzmények:

Az Érd-parkvárosi Baptista Imaház építése 1995-ben kezdődött, a gyülekezet fokozatosan vette birtokába az épületet. A különféle, az évek során felmerülő változó igények szerinti funkcióknak való megfelelés kialakítása a mai napig is tart. 2014 évi pályázat útján a többfunkciós termek kialakítását végeztük el, továbbá a technikai felszerelések, műszaki gépek, eszközök és berendezések beszerzése történt meg. Ennek keretében kialakításra került a „szürke terem”, a „zöld terem” és a „sárga terem”. Megtörtént a fűtés korszerűsítése, továbbá a konyha kialakítása új konyhabútor és gépek beszerzésével és felszerelésével, illetve a fürdőszoba felújítása, a mosási funkciók kialakításával.

Fejlesztés:

Gyülekezetünk hangsúlyt fektet a közösségi alkalmak szervezésére. A rendszeres, istentiszteleteken túl az ifjúsági alkalmak, angol nyelvi klub, Alpha tanfolyam, házicsoportok lebonyolításához a közös étkezések is hozzátartoznak. Ehhez eddig nem állt rendelkezésre a mai kor követelményeinek megfelelő háttér. A pályázat segítsége révén, a konyha kialakításával, a konyhabútor, továbbá a szükséges konyhai gépek beszerzésével és beszerelésével ez a probléma mára már megoldódott. A közösségi alkalmainkat egy kávégép beszerzésével és üzembe helyezésével otthonosabbá tudtuk tenni.

A sárga terem, gyülekezetünk második legnagyobb helyisége, mindeddig, az anyagi korlátaink miatt, befejezetlen és rideg volt. A támogatás tette lehetővé, hogy otthonossá, funkcionálisan megfelelővé tegyük ezt a termet. A meglévő székek mellé beszerzésre került két kanapé és két fotel továbbá egy kis asztal is. Az ifjúsági alkalmak színesítésére vásároltunk egy asztali focit (csocsó) is, a gyerekek nagy örömére. A falak javítása és festése is megtörtént, továbbá parafa hirdetőtáblákat is vásároltunk, s ezeket felhelyeztük a falakra.

A pályázat eredményeként megvalósult multifunkcionális termekben többek közt ifjúsági alkalmakra kerül sor heti rendszerességgel, melyeknek célja és eredménye az ifjúsági közösség összetartozásának erősítése, a felmerülő kérdésekben lelki támasz, erkölcsi iránymutatás és gyakorlati életvezetés, személyiségformálás, jellemépítés, továbbá párkapcsolati képzés és konfliktushelyzetek kezelésének lehetőségei. Emellett a közös játék és a felszabadult beszélgetés jellemzi az összejöveteleket.

A termek kihasználásának egy másik esete az időről-időre elindított, 15 alkalomból álló Alpha kurzus, melynek célja a kereszténység alapjainak a megismertetése az ez iránt érdeklődők számára. Az alkalmak közös vacsorával kezdődnek, ennek előkészítéséhez hatalmas segítséget jelent a pályázat által kialakított és berendezett konyha. A közös étkezést követően a soron következő előadás hangzik el, melynek kibontása és átbeszélése zajlik a hátralévő időben.

Ugyancsak nagyon nagy szükség van a termekre a heti angolórákon, illetve a hetes intenzív angol tanfolyamokon, melyeket egy időben, három szinten (kezdő, középhaladó és haladó szint) tartunk, ellenszolgáltatás nélkül tanító, anyanyelvi oktatók részvételével. A résztvevők döntő többsége nem a gyülekezet tagja, hanem a városból és a környékbeli településekről érkezik, a táblán látott, vagy az újságban megjelenő hirdetés hatására. Az órákon való részvétel mellett lehetőségük nyílik arra, hogy az egyéb programokról is informálódjanak, és amennyiben kedvük és idejük van rá, ezekbe is bekapcsolódhassanak.

A felújított lelkészi iroda a lelkigondozói beszélgetések, jegyesoktatások, a lelkész dokumentációs és adminisztratív tevékenységeinek a központja, a gyülekezetvezetői találkozások és személyes beszélgetések méltó helye lett.

A konyha és mosási lehetőség funkciók kialakításával a több napig tartó programok, tanfolyamok, táborok kiszolgálása oldódott meg.

A baba-mama szoba kialakítása az anyukák és a kisebb gyermekek számára biztosít lehetőséget az elvonulásra a gyülekezeti összejövetelek alatt, ahol a gyermekek sajátos igényéhez való foglalkozásra (játék, pelenkázás, stb.) van lehetőség, továbbá az anyukák, apukák, kísérők részére, egy hangszóró segítségével, az alkalom figyelemmel kísérése is lehetséges.

A fűtéskorszerűsítést az tette indokolttá, hogy a téli időszakban a különböző programok több ízben nem az épület egész területén zajlanak, hanem sokszor csak az alsó, vagy csupán a felső szinten. A gazdaságos fűtés és energiagazdálkodás érdekében elkülöníthetővé, külön vezéreltté és programozhatóvá kívántuk tenni fűtésrendszerünket. A pályázat adta lehetőségek tették elérhetővé számunkra, hogy két külön fűtéskört tudtunk elkülöníteni, a fenti nagy templomteret egy fix telepítésű termosztáttal tettük szabályozhatóvá, míg a lenti termekben egy hordozható termosztátot alkalmazunk, ami lehetővé teszi az egyes termek külön-külön szabályozását, fűtését.

A gyülekezeti épület előtt területen, a közút mellett felállítottunk egy hirdetőtáblát -melyet a költségcsökkentés elvét követve, saját magunk vásárolta anyagból készíttettünk el- ami rendszeresen tájékoztatja a környék lakosságát és az előttünk elhaladókat a közösségi alkalmakról.

Gyülekezetünk életében a jelenlegi átalakítás és beruházás igen jelentős változást eredményezett. A kialakított új infrastruktúra helyet biztosít és lehetőséget ad olyan programoknak a megszervezésére és lebonyolítására, amik nagyon fontosak és meghatározóak a gyülekezet és az egész lakóközösség számára, hiszen programjaink nyitottak és széles körben meghirdetésre kerülnek. Mivel, mint keresztény közösség, az a célunk, hogy a Jó Hírt, Jézus Krisztus evangéliumát, Isten szeretetét adjuk tovább a környezetünkben élőknek, illetve segítsük őket gyakorlatias módon, ezért olyan hitéleti, oktatási és kulturális rendezvényeket szervezünk, melyek valódi segítséget jelenthetnek minden korosztály számára. Kiemelten szeretnénk foglalkozni az élet értékes voltával, megbecsülésével és értelmével, a közösség fontosságával és építő erejével, a házasság, a család, a gyermekek szeretetteljes nevelésének fontosságával.

A gyülekezet termeit nem csupán a gyülekezet számára tartjuk fenn, hanem, adott esetben, a civil szféra más közösségei is részesülhetnek a kialakított közösségi hely áldásaiból. Így az Ága-Boga Érdi Nagycsaládos Egyesület rendszeres alkalmainak is otthont adunk, a templomtérben előadás, filmvetítés, közgyűlés is zajlott már, a multifunkciós termekben pedig beszélgetésekre, kisebb létszámú előadásokra, vezetői megbeszélésekre került sor. Térítésmentesen biztosítottuk a helyiségeket számukra.

A gyülekezet tagjai kezdettől fogva figyelemmel kísérik a pályázat keretén belül megvalósuló beruházások alakulását. A különféle programokon résztvevők pedig a programok keretében értesülnek a pályázattal kapcsolatos információkról, többek között arról, hogy milyen segítséggel valósul meg az általuk is fontosnak tartott beruházás. Gyülekezetünk honlapján és Facebook oldalán pedig mindenki számára hozzáférhető módon tesszük közzé a pályázattal kapcsolatos információkat.